اعضای این قبیله که آگوری نام دارد در گورستان ها زندگی می کنند. آگوری ها معتقد به زهد هستند، سبکی از زندگی که در آن فرد از لذت های نفسانی دوری کرده و به دنبال دستیابی به اهداف معنوی است.

آگوری ها بت پرست نیستند و به جانی آن به مراقبه و استفاده از ترکیبی از الکل و ماری جوانا تکیه می کنند. اعضای این قبیله همچنین سر حیوانات زنده را می خورند و بدن خود را آغشته به خاکستر اجساد سوخته می کنند.

آنان به دنبال راهی برای رهایی از هوای نفس، شرم و شهوت هستند و به همین دلیل برای این کار لباس های کمی می پوشند.

ریشه آگوری ها به بابا کینارام، اهل فرقه پروتستان در قرن 17 بازمی گردد که گفته می شود تا سن 170 سالگی زندگی کرد.

یان اسکارا عکاس 38 ساله لهستانی به تازگی به مدت چهار روز در میان آگوری ها سپری کرده و چیزهای زیادی درباره آنها به دست آورده است.

آکاایران: قبیله ای که در جمجمه مردگان ادرار می نوشند!

قبیله ای که در جمجمه مردگان ادرار می نوشند! - اخبار اجتماعیهند،جمجمه

قبیله ای که در جمجمه مردگان ادرار می نوشند! - اخبار اجتماعیهند،جمجمه

قبیله ای که در جمجمه مردگان ادرار می نوشند! - اخبار اجتماعیهند،جمجمه

قبیله ای که در جمجمه مردگان ادرار می نوشند! - اخبار اجتماعیهند،جمجمه

قبیله ای که در جمجمه مردگان ادرار می نوشند! - اخبار اجتماعیهند،جمجمه

قبیله ای که در جمجمه مردگان ادرار می نوشند! - اخبار اجتماعیهند،جمجمه

قبیله ای که در جمجمه مردگان ادرار می نوشند! - اخبار اجتماعیهند،جمجمه

قبیله ای که در جمجمه مردگان ادرار می نوشند! - اخبار اجتماعیهند،جمجمه

قبیله ای که در جمجمه مردگان ادرار می نوشند! - اخبار اجتماعیهند،جمجمه

قبیله ای که در جمجمه مردگان ادرار می نوشند! - اخبار اجتماعیهند،جمجمه

.

منبع : bartarinha.ir