او پیشنهادات خوبی از قطر دارد و ممکن است ایران را ترک کند.

آکاایران: تبریک به شجاع خلیل زاده به سبک همشهری هایش

.

منبع : bartarinha.ir