او نوشت: «علی علیه السلام: از زمین خوردن (سقوط) دیگران شاد مشو؛ زیرا تو نمى دانى که زمانه با تو نیز چه خواهد کرد.»

آکاایران: طعنه به تیتر وطن امروز؛ از سقوط دیگران شاد مشو

.

منبع : bartarinha.ir