نکته جالب دفتر مدیرمسوول روزنامه کیهان، رایانه آی‌مک ساخت شرکت آمریکایی اپل بود که روی میز حسین شریعتمداری قرار داشت.

آکاایران: رایانه آی مک اپل، روی میز مدیر مسئول کیهان

کامپیوتر آی مک اپل، روی میز مدیر مسئول کیهان - اخبار سیاسیحسین شریعتمداری

.

منبع : bartarinha.ir