«تیراژ کیهان تقریبا به اندازه تعداد اعضاء کانال تلگرام مکتوب و ده درصد١٠٪ فالوئر هاى صفحه تویتر اینجانب است، با کدام پشتوانه خود را نماینده أفکار عمومى مى خواند!؟ نوشته است فشار أفکار عمومى مخالف درج مقاله هاى اینجانب است.»

آکاایران: مهاجرانی: کیهان، ۱۰ درصد توییتر من مخاطب ندارد

.

منبع : bartarinha.ir