برای خبر انواع میوه در میادین میوه و تره بار باید از کیلویی ۲ هزار تا ۲۶ هزار تومان هزینه کرد.

به گزارش میزان، نرخ انواع میوه در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

 

کشت و دام و صنعت
.

منبع : sarpoosh.com