آکاایران: برای بچه ها کار کردن، به دنیای آینده رفتن است

این بار تصمیم داشتم قدم بزرگ تری بردارم. با خودم فکر کردم « اگر نمی توانی با بزرگ ترها درباره ی طبیعت پرشکوه ایران حرف بزنی، با بچه ها که می توانی»

به گزارش مشرق، آنچه در ادامه می خوانید، برشی از کتاب ابن مشغله، نوشته مرحوم نادر ابراهیمی (انتشارات روزبهان) است؛

بعد از تعطیل شدن موسسه ایران پژوه که دوستش داشتم و سال های سال به آن اندیشیده بودم، بلافاصله دست به کار شدم و یکی دیگر از رویاهای دور و درازم را پیاده کردم. این رؤیا شاید از زمانی در قلبم نطفه بسته بود که پدر دست محبتی بر سرم نمی کشید و بالش نرم پای مادر یک شب هم زیر سرم نبود.

کتاب

رؤیای دور و دراز من قصه های مناسب برای بچه ها بود. همین رؤیا در گذشته مرا به نوشتن برای بچه ها، سر کشیدن توی کتابخانه های کودکان و گفت وگو با بچه ها و دقت روی رفتار و حرکات و گفتارشان وادار کرده بود. این بار تصمیم داشتم قدم بزرگ تری بردارم. با خودم فکر کردم « اگر نمی توانی با بزرگ ترها درباره ی طبیعت پرشکوه ایران حرف بزنی، با بچه ها که می توانی» برای بچه ها کار کردن، به دنیای آینده رفتن است.

در خدمت کودکان بودن، در خدمت اجزای سالم جمیع مذاهب و مکتب های اجتماعی و سیاسی بودن است. عاقبت، من و همسرم در یک نقطه به هم رسیدیم و به وحدتی دست یافتیم که آرزوی هردوی ما بود: کار کردن با بچه ها و برای بچه ها. ما سرانجام، مجمع کوچک خود را تشکیل دادیم: «سازمان همگام با کودکان و نوجوانان».

.

منبع : mashreghnews.ir