این یک عبارت دعایی است با این مضمون که "ماه رمضان برایتان پر از بخشایش و سخاوت باد" ، درست مانند ایرانی ها که در ایام نوروز به یکدیگر عبارت هایی مانند "صد سال به از این سال ها" و "سال نو مبارک" می گویند.

آکاایران: «رمضان کریم» و اشتباه فراگیر تبلیغاتچی های خارجی!


کمپانی های بین المللی، در کمپین های تبلیغی ماه رمضان خود برای کشورهای اسلامی، از عبارت "رمضان کریم" استفاده می کنند اما اشتباه فراگیر همه شان این است که جهان اسلام را معادل جهان عرب تصور می کنند و در کمپین های رمضانی شان برای همه کشورهای اسلامی اعم از عرب و غیر عرب از "رمضان کریم" استفاده می کنند.

«رمضان کریم» و اشتباه فراگیر تبلیغاتچی های خارجی!رمضان، تبلیغ، ماه، کریم، ایران، بخشش، سخاوت، کمپین، عرب، غیرعرب، اسلام، کمپانی، نمایندگی

این پدیده درباره ایران نیز صادق است و برندهای خارجی که در ایران نمایندگی و فروشگاه دارند، در نوشته ها و پوسترهای تبلیغی شان از "رمضان کریم" استفاده می کنند. این در حالی است در فرهنگ عمومی ایرانی ها - به جز در بخش هایی از جنوب و جنوب غربی کشور  که هموطنان عرب زبان در آنها زندگی می کنند - عبارت "رمضان کریم" کاربردی و مفهومی ندارد.
در واقع، کمپانی های خارجی روی عبارتی سرمایه گذاری و هزینه می کنند که اکثر ایرانی ها ارتباطی با آن برقرار نمی کنند. ایرانی ها ، عبارت دعایی برای ماه رمضان ندارد و صرفاً از عبارت "ماه مبارک رمضان" استفاده می کنند، یعنی فقط صفتی را به ماه، می افزایند.

«رمضان کریم» و اشتباه فراگیر تبلیغاتچی های خارجی!رمضان، تبلیغ، ماه، کریم، ایران، بخشش، سخاوت، کمپین، عرب، غیرعرب، اسلام، کمپانی، نمایندگی

جالب اینجاست که هیچ کدام از شرکت های تبلیغاتی در ایران یا نمایندگی های شرکت های خارجی در داخل، این نکته ساده و بدیهی را به همکاران و شرکای خارجی شان گوشزد نمی کنند و بدین ترتیب، یک تعبیر نامأنوس در ادبیات تبلیغی رمضان در ایران ادامه می یابد.

*جعفر محمدی

 

.

منبع : banki.ir