آکاایران: سردار حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بیان این مطلب که سازمان اطلاعات سپاه به موضوع مفاسد اقتصادی ورود کرده و به نتایج ارزشمندی در این زمینه نیز دست یافته است، گفت: یکی از کارهای مهمی که روی آن حساس هستیم موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است و بر همین اساس در ماه دو پرونده مرتبط با این مسئله را به نتیجه رسانده و تحویل دادگاه می دهیم.

آکاایران: ورود اطلاعات سپاه به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش افکارنیوز،

سردار حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بیان این مطلب که سازمان اطلاعات سپاه به موضوع مفاسد اقتصادی ورود کرده و به نتایج ارزشمندی در این زمینه نیز دست یافته است، گفت: یکی از کارهای مهمی که روی آن حساس هستیم موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است و بر همین اساس در ماه دو پرونده مرتبط با این مسئله را به نتیجه رسانده و تحویل دادگاه می‌دهیم.

وی در خصوص اظهارات برخی چهره‌ها مبنی بر اینکه باید بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تفکیک وظایف انجام شود، اظهار داشت: ما با وزارت اطلاعات در تعامل و هماهنگی هستیم و در موضوعات مختلف نگرانی از این حیث نداریم. هماهنگ بودیم و هماهنگ هستیم مشکل هم نداریم.

.

منبع : afkarnews.ir