آکاایران: حدیث روز: منتقد تو دوست تو است

آکاایران: قال الحسین (ع):
من اَحبک نهاک و من اَبغضک اَغراک.
به گزارش آکاایران: (نزهه الناظر،ص88)

کسیکه تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسیکه با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند.

کد (5)

.

منبع : afghanpaper.com