آکاایران: آیا سونامی فروپاشی زعامت بدوی تاجیک نزدیک است؟

آکاایران: زلزله ی بحران زعامت در تاجیک ها کم کم دارد به طوفان سونامی و فروپاشی کامل نزدیک می شود و هر چند این سونامی به ظاهر وحشتناک و ویرانگر می نماید اما برای ظهور زعامت تمدن آفرین ما سخت به این سونامی ضرورت داریم.

اتفاقا بدنه اجتماعی جامعه تاجیک تحمل این سونامی را دارد و پتانسیل بالقوه ی رهبری در بدنه جمعی جامعه تاجیک دیده می شود. جامعه تاجیک بحران اجتماعی، مدرنیته و شهروندی را قرن ها است تجربه کرده بنابراین عملا از تعصبات کور، دگراندیشی ها سخیف و انجماد فکری عبور نموده است. اکنون زمان گذر از زعامت بومی و بدوی به زعامت مدنی و شهروند محور فرا رسیده است و جامعه ی ما باید بر فرایند رهبری شخصی، سنتی و قارون گونه خط بطلان بکشد و از این گذرگاه دشوار برای رسیدن به چشم اندازهای پهناور عبور کند.

به گزارش آکاایران: جمعیت اسلامی افغانستان بصورت طبیعی جغرافیای سیاسی تاجیک تلقی می شود اما این تشکیلات امروزه بیش از آنکه یک حزب سیاسی مدرن و همه شمول شناخته شود به جزایر جداگانه تقسیم شده است و زمینه ی مشارکت فردی و دموکراتیک برای همگان بصورت یکسان فراهم نیست.

هویت امروز تاجیک بر اساس چهار محور و عنصر اساسی قابل تعریف است (زبان فارسی، تفکر اعتدالی مکتب فقهی و فکری امام اعظم ابوحنیفه و امام ماتریدیه، عرفان خراسانی بعنوان تنها مکتب تربیت کننده ی اخلاق، مدارا، فروتنی و تکثر پذیری و احیای تمدن خراسان) بنابراین زعامت و تشکیلات باید براساس تعریف هویت تاجیک انتخاب و ارتقا یابد.

فراموش نکنیم که تمام اقوام ساکن کشور حداقل در یکی و حداکثر در سه عنصر با ما مشترک هستند و به عبارت دیگر زمینه ی محوریت تاجیک بعنوان زعامت سیاسی در صورتیکه از این منجلاب و بحران سیاسی روز عبور کنیم کاملا فراهم است.

استاد ربانی و آمر مسعود عملا به چهار عنصر بالا نه تنها باور داشتند بلکه در راستای تثبیت آن گام های ارزشمندی برداشتند. جوانان ما بعد از این باید تمام جزیره های سیاسی را که مدعی زعامت هستند مورد پرسش قرار دهند و از استراتژی و دیدگاه آنها سوال نمایند نه اینکه عاشق قطار لندکروزرها و مدل ساعت و انگشتر و مارک پیاله و بشقاب شان باشند.

عبدالحی خراسانی

.

منبع : afghanpaper.com