آکاایران: نشست های ریاکارانه به آتش جنگ هیمه می اندازد

آکاایران: یا نشستی با همه طرف های ذیدخل در مساله افغانستان زیر سرپرستی سازمان ملل برگزار و موقف سنتی بی طرفی مثبت و فعال کشور اعاده شود و یا اصلا کنفرانس های نمایشی و تشریفاتی زیر نام صلح برگزار نگردد .

برگزاری نشست های فریبنده و ریاکارانه نه تنها کمکی به روند صلح نمی کند بلکه به آتش جنگ هیمه می اندازد. تجربه نشان داده است که هر بار پس از برگزاری کنفرانس های نامنهاد صلح آتش جنگ بیشتر زبانه می کشد.

به گزارش آکاایران: بس است تا به کی فریب، تا به کی ریاکاری و دغل بازی. مسخره است که با کشورهای تمویل کننده تروریزم بنشینیم و امید هم داشته باشیم که گره از کار فروبسته صلح در کشور بکشاییم.

ای کاش یک دولت مستقل و آزاد می داشتیم تا از کشورهای تمویل کننده تروریزم به شورای امنیت شکایت می کردیم نه اینکه هر روز برویم و از شیوخ مرتجع عرب با دریوزگی صلح گدایی کنیم.

به گفته شادروان فانی: مطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد.

عزیز آریانفر

.

منبع : afghanpaper.com