آکاایران: فراگیری آموزش رانندگی ازسوی زنان در بلخ

آکاایران: شماری از زنان در ولایت بلخ با تابوشکنی بی سابقه ای رانندگی می آموزند و برای مبارزه با عرف های ناپسند جامعه مانند جلوگیری از رانندگی زنان در جاده های مزار شریف همانند مردان رانندگی می کنند.

پنجاه تن از دختران پس از ختم یک ماه آموزش های تیوری رانندگی امتحان عملی رانندگی را سپری کردند به گفته ی این زنان رانندگی زنان اقتدارشان را در جامعه بهبود می بخشد. مدافعین حقوق زن این تابوها را دلیل وابستگی زنان به مردان در جامعه می دانند.

به گزارش آکاایران: زنان و دختران در حالی در جاده های بلخ رانندگی می کنند که روند مبارزه برای کسب حقوق زن در افغانستان تازه جان گرفته و تابوهای زیادی برای این زنان وجود دارد که باید شکسته شود.

میراحمد خواجه

.

منبع : afghanpaper.com