آکاایران: به کدام انتخابات و کدام نامزدان؟

آکاایران: کمیسیون انتخابات که هنوز متوهم و سرگردان فرامین یکی پس از دیگری جناب اشرف غنی است، هرگز هیچ تصمیم نهایی درباره انتخابات آینده نه می تواند بگیرد و نه صلاحیت آن را دارد.

کمیسیونی که از رییس آن گرفته تا کمیشنران و رییس دالانشا و مسوولان ولایتی آن را جناب اشرف غنی با مشورت مشاوران آمریکایی خود تعیین و منصوب می کند، نه اینکه استقلال داشته باشد و پسوند مستقل بودن را یدک بکشد، که ندارد، بل کاملا وابسته به جناح ارگ و سفارت آمریکا در کابل می باشد.

به گزارش آکاایران: حالا در چنین کمیسیونی چگونه می شود که انتخابات کاملا آزاد و مستقل برگزار شود؟
اینجا مشخص می شود تمامی آن افراد و شخصیت ها و سران احزاب و نهادهایی که برای انتخابات تبلیغ می کنند، هرکدام جداگانه یا از جانب سفارت آمریکا و دست نشاندگان آن در ارگ ریاست جمهوری افغانستان انتخاب شده و یا نقاط ضعف قوی دارند که بخاطر آن مجبور به اطاعت از فرامین ارگ هستند و باید دست چنین کارهایی بزنند.

افراد مستقلی که هم که بنام نامزدان مستقل پا به عرصه انتخابات افغانستان گذاشته اند، یا از همان دسته اول هستند و یا نمی دانند که چه می کنند و بفکر آینده مالی بهتر و موقعیت مهمتری هستند که در آینده در منظر مردم بیشتر دیده شوند و راحت تر حرص دنیایی شان را ارضا نمایند.

به وضوح می توان دید که وضعیت نماینده های قبلی مجلس در انظار عموم چگونه تجلی یافته و مردم از چه منظری به آنان می نگرند. پس اگر انتخاباتی واقعی در میان باشد که نیست، این نماینده ها هرگز برای بار دیگر رای نمی آورند. نماینده های تازه پا به عرصه نامزدی نمایندگی گذاشته هم وضعیت بهتری از آنان ندارند، زیرا آنان نیز نمی توانند وضعیت موجود را درک کرده و به نفع مردم گام های مثبتی بردارند.

در هرحال در هیاهوی نامزدی در انتخابات مجلس و شوراها، ایتلاف هایی در حال شکل گرفتن است که چهره های خسته گذشته در آن ایتلاف ها نقش آفرینی می کنند.
از حالا به وضوح می توان گفت که آینده این ایتلاف های مصلحتی به کجا می انجامد و مردم سرگردان به دنبال اینها در چه حالتی از سرخوردگی سیاسی و اجتماعی خواهند رسید.

اگر کودتا نشود، باز هم انتخاباتی دیگر مملو از تقلب و ریا برگزار خواهد شد و بازهم مانند گذشته رای مردم هیچ تاثیری بر روند تعیین افراد نخواهد داشت.

کد (4)

.

منبع : afghanpaper.com