آکاایران: چند سال پیش جوانی محجوب و دوست داشتنی منصبی در حد و اندازه معاون سخنگوی رییس جمهور کنونی داشت.

در آن زمان رندان مستقر در دفتر و دیوان سلطان هرگاه هوا را پس می دیدند او را به مناظره ها و میزگردها اعزام می کردند با او رفیق شده بودیم. او در مناظره کس دیگری بود غیر از خودش و البته این امر برای او بسیار آزاردهنده بود پیش از هر میزگردی میزگرد دیگری برقرار بود می گفتیم و می خندیدیم و در این میان او به حقایق بسیاری اشاره می کرد اما در استدیو وقتی می خواست واقعیت ها را کتمان کند و خلاف واقع بگوید برایش دشوار می نمود از همینرو به شوخی صدایش می زدم «مسوول کارهای شاقه حکومت» و واقعیت نیز چنین بود.

به گزارش آکاایران: حال در این حکومت آن قصه به شکل کمدی تراژدی تری تکرار می شود. از سر تصادف یا تدبیر بجای آن جوان محجوب و دوست داشتنی شخصی را به همان موقف گماشته اند که بی تردید اینگونه دروغ گفتن و «رفع و رجوع کردن» برایش آزاردهنده است بویژه که وادارش می کنند از آدرس شخصی خود هم چیزهایی بگوید که هیچ علاقه ای به بیانش ندارد اگر می گویید نه سری به صفحه رسمی اش بزنید و ببینید که چه بی سر و صدا و دور از چشم شکاک ارگ دروغ اخیرش را که دیشب گفت صبح امروز برداشته است و یا به قول رفقا «دیلیت» کرده است.

و اما ادامه داستان رفاقت ما با «مسوول سابق کارهای شاقه حکومت»:
در ماه های پایانی حکومت پیشین درست زمانیکه «بع بع گوسفندان» از داخل صندوق های رای به رسانه ها درز کرده بود و خیمه های اعتراض در خیابان های شهر برپا شده بود آن جوان محجوب و دوست داشتنی را در یکی از همان خیمه ها در حالی دیدم که پارچه نارنجی به رسم طغیان علیه دروغ و فریب بر بازو بسته بود.

آن روز باز خواهد آمد و حوصله «مسوول فعلی کارهای شاقه ارگ» نیز تمام خواهد شد و او بیش تر از ما علیه دروغ و فریب صدای اعتراض بلند خواهد کرد ما همدیگر را در یکی از خیمه های آینده ملاقات خواهیم کرد.

یادم است این را در مورد یک وزیر هم دو سال و اندی پیش نوشته بودم. آن وزیر که همشهری دوست داشتنی من است آن روز می تاخت و به نفع ارگ دروغ می گفت اما حالا او هم عدالتخواه شده است همچنان که پیش بینی می کردم.
نمی دانم چرا دیر متوجه می شویم؟!


آکاایران: ارگ باز هم دروغ گفت (عکس)


احمد بهزاد
.

منبع : afghanpaper.com