آکاایران: باشندگان شمال مصمم به مسلح شدن سراسری اند

آکاایران: ارگ با همه توان و نیرو طالبان، داعش، حزب اسلامی و سایر گروه های مسلح را در چهارچوب یک برنامه راهبردی سنحیده شده در شمال کشور مستقر ساخته است. اینگونه برای باشندگان شمال بخاطر دفاع از جان و مال و ناموس شان راهی جز دفاع مسلحانه تا نابودی کامل این گروه های دهشت افکن نمانده است.

گزارش های رسیده از شمال گواه بر آن است که دسته های دفاع مردمی در حال تشکیل اند و در بسیاری از مناطق مردم تصمیم گرفته اند که زن و مرد و خرد و بزرگ مسلح شوند و خودشان امنیت خود را تامین نمایند زیرا دولت نه تنها از تامین امنیت شان عاجز است بلکه به قصد و عمد گروه های تروریست را به جان آنها می اندازد اینگونه مردم آخرین امیدهای خود را از دولت بریده اند.

به گزارش آکاایران: از سوی دیگر به خطر افتادن قدرت به دست باندهای وابسته به پاکستان به رهبری حزب اسلامی با گذشت هر روز بالاتر می رود اینگونه باند مافیایی ارگ با تضعیف فزاینده نیروهای شمال خود را در معرض براندازی از سوی گروه های وابسته به پاکستان قرار داده است.

عزیز آریانفر

.

منبع : afghanpaper.com